7 Benzersiz Fakültesi ile Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi

7 Benzersiz Fakültesi ile Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi

Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi bu sene kuruluşunun 111. senesini kutlayan ve 1906 yılında kurulan Çek Cumhuriyeti’nin en eski okullarından birisidir. Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi (CULS) bir devlet okulu olup, Prag’da bulunmaktadır.

CULS, Çek Cumhuriyeti’nde Tarım ve Ormancılık alanında kendisini kanıtlamış olsa da Çek Cumhuriyeti’nde en güçlü Yönetim Fakültesi’ne sahiptir. Yakın zamanda, ekolojik ve çevresel alanlarda eğitim imkânlarını genişleten CULS, ekonomi, tarım, milli ekonomi ve uluslararası kuruluşların profesyonellerinin hazırlanmasına daha fazla önem vermektedir.

CULS 7 ayrı fakülteye sahiptir. Fakülteleri;

1. Faculty of Economics and Management (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesinin en büyük fakültesidir. Her yıl 10.000 den fazla öğrenciden bu fakülte de okumak için başvuru kabul ediyor. Çek Cumhuriyeti’nde ekonomi, finans, işletme, kamu yönetimi bölümlerinde en popüler olan fakültedir. Lisans programları 3 yıl sürmektedir.

2. Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources (Akrobiyoloji, Gıda ve Doğal Kaynaklar Fakültesi)

Akrobiyoloji fakültesi, üniversitenin ilk 3 fakültesinden birisidir. Fakülte başta tarımsal işletmeler, araştırma ve devlet idareleri olmak üzere uzmanların eğitimi ve eğitim için ana merkez olmuştur. Daha yakın bir tarihte, Fakülte odaklanmaya başladı ve 2005 yılında adı Agrobiyoloji, Gıda ve Doğal Kaynaklar Fakültesi (FAFNR) olarak değiştirdi. Günümüzde, Zirai Mücadele, Gıda ve Tabi Kaynaklar Fakültesi, yurtiçinde ve yurtdışında güçlü bir konuma sahip, 4000’den fazla öğrenciyi ve 300 çalışana ev sahipliği yapan modern ve saygın bir eğitim ve bilim konumundadır.

3. Faculty of Engineering (Mühendislik Fakültesi)

Mühendislik fakültesi, 1952 yılında Mekanik Fakültesi orijinal adı altında Tarım Üniversitesi’nin bir parçası olarak kurulmuştur. Mühendislik fakültesi, varlığı süresince tam zamanlı ve kombine çalışma biçiminde 8.000’in üzerinde mezunu yetiştirmiştir. Fakültenin üyeleri pedagojik, araştırma, uzmanlık ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Fakülte on bölümden, Bilişim Laboratuvarı, bir Teknoloji Sertifikasyon Merkezi ve Uzmanlık Faaliyetleri Bölümü’nden (Uzman Enstitü) oluşmaktadır. Akredite edilmiş iki seviyeli eğitim programları kapsamında, fakültenin çalışma başvuru sahiplerini hedefleyen teklifinde aşağıdaki üç yıllık lisans programları ve iki yıllık takip yüksek lisans programları bulunmaktadır.

4. Faculty of Forestry and Wood Sciences (Orman ve Ağaç Bilimleri Fakültesi)

Fakülte rasyonel orman yönetimini ve büyük doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik ve desteklemek için kapsamlı bir ormancılık eğitim sistemi sunmakta. Fakülte saygın bir uluslararası araştırma merkezi haline gelmiştir. Mezun olan öğrencilerin neredeyse % 100’ü istihdam sağlayabiliyor.

5. Faculty of Environmental Sciences (Çevre Bilimleri Fakültesi)

Çevre Bilimleri Fakültesi, 1 Haziran 2007’de Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Akreditasyon Komisyonunun (20 Haziran 2007) rızası ve CULS Akademik Senatosu’nun (26 Haziran 2007) onayı ile kurulmuştur. Fakülte, fakültedeki eğitim ve bilim alanını kapsayan altı bölümden oluşur. Bologna Deklarasyonu’na göre fakülte üç kademeli bir çalışma sistemi uyguluyor ve ekolojik ve peyzaj bir bölümünü kendi içinde birleştiriyor.

6. Faculty of Tropical Agrisciences (Tropikal Tarım Bilimleri Fakültesi)

Tropikal Tarım Bilimleri Fakültesi, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim programlarında eğitim sunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarının tamamı İngilizce’dir. Çalışmalarında AB’deki ortak üniversitelerde öğrenci stajlarını desteklemektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için tropikal bölgelerdeki diploma ve / veya doktora tezi ile ilgili pratik eğitim ve araştırma faaliyetlerini sunmaktadır.

7. Institute of Education and Communication (Eğitim ve İletişim Enstitüsü)

Danışmanlık çalışmalarının metodolojisi ve uygulaması; tarım, ormancılık ve ilgili alanlarda mesleki konularda öğretmenlerin pedagojik eğitimi ve kariyer gelişimi ile ilgili ileri eğitimleri kapsamaktadır.

Eğitim kalitesi yönetiminde, CULS’un üyesi olduğu ELLS’nin (Avrupa Yaşam Bilimleri Birliği) niyetlerini yerine getirmek ile yükümlüdür.

Eğitim programlarını tam ve yarı zamanlı olarak geniş bir yelpazede sunan okul 18.000 öğrenciye ev sahipliği yapmakta. Bu sayı yıldan yıla artmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 170’ten fazla akredite eğitim programı sunmaktadır. En büyük fakültesi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi her yıl 10.000 den fazla öğrenci başvurusu kabul etmekte olup, Çek Cumhuriyeti’ndeki en popüler fakülteler arasındadır.

CULS’dan mezun olan öğrenciler özellikle “Orman ve Ağaç Bilimleri” fakültesinden mezun olan öğrencilerin neredeyse % 100 istihdam sağlayabiliyor. Bütün fakülteleri saygın bir araştırma merkezi halindedir. Öğrencilere teşvik amaçlı araştırma yapabilecekleri, saha çalışması yapabilecekleri birçok olanak sağlamaktadır.

Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nde lisans eğitimi 3 yıl, yüksek lisans eğitimi 2 yıl sürelidir. Eğitiminizi Çekçe yada İngilizce olarak alabilirsiniz. Eğer Çekçe eğitim almak isterseniz CULS’da Çek dilinde eğitim ücretsizdir. Bundan dolayı oldukça ekonomik bir eğitim alabilirsiniz.

Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi hakkında detaylı bilgi almak bize bu linkten ulaşabilirsiniz.

YAZAR HAKKINDA
Burçin Arıkan

StudyZONE Academic Programs Manager