Yurtdışında Eğitimin Avantajları ve Burs İmkanları

Yurtdışında Eğitimin Avantajları ve Burs İmkanları

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü M. Yıldız Günay, öğrencilere yurtdışında eğitim almanın avantajları hakkında bilgi verirken, burs imkanları konusunda tüyolar veriyor:

Bilim ve teknolojinin sürekli gelişimi, iletişim ağlarının genişlemesi ve yüksek bir ivme kazanmasıyla birlikte artan rekabet, üniversiteleri en iyi eğitimi sunmak için yarışır hale getirdi. Bununla birlikte iyi eğitim alarak kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin bilgilere kolaylıkla erişebiliyor olması da teknoloji, iş ve ticaretin en iyi olduğu merkezlerdeki rekabet ortamında yer alma, gelişmiş ülkelerdeki köklü üniversitelerin sağladığı imkanlardan yararlanma isteğini ön plana çıkarıyor. Yurtdışında alınan eğitim de gençleri çok farklı yönlerden geliştiriyor.

Yurtdışında eğitim görmenin başlıca faydaları

Yabancı dili iyi öğrenme, kendi başına yeni bir yaşam kurma, özgüven arttırma, olgunlaşma, küresel rekabetin içinde yer alma, farklı ülkelere seyahat etme, yeni kültürleri tanıma, daha fazla iş fırsatı bulma imkanıyla birlikte farklı yaşam tarzları, gelenekleri görme, değişik fikirlere sahip farklı kültürlerden insanlarla diyalog kurma, yeni arkadaş çevresi oluşturma gibi fırsatlar yurtdışında eğitim görmenin başlıca faydaları olarak sıralanabilir.

Öte yandan tüm bu faydalar, bu deneyimi yaşayan gençlerde birçok önyargının kaybolmasına hoşgörü ve toleransın artmasını da sağlıyor. İş ve özel hayata da farklı bir bakış açısı getiriyor, dünya görüşünü arttırıyor ve daha yaratıcı olmaya katkıda bulunuyor. Alışık olunan eğitim rutininin dışına çıkılmasına, monotonluktan kurtulup farklı eğitim tarzı ve sistemlerinin görülmesine imkan sunuyor.

Elbette dünyanın en iyi üniversitelerinde ödül almış öğretim üyelerinden ders almak, kalitesi yüksek gruplarla çalışmak ve projeler üretmek gençlere kariyerleri açısından da farklı avantajlar sağlıyor. Uluslararası şirketlerde daha çabuk iş bulma, kariyerinde daha hızlı yol alıp yükselme ve dolayısıyla yüksek ücret avantajı bunun çıktısı olarak görülebilir.

Yurtdışında eğitim için hedef koymak gerekiyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV) olarak gençlerimizin eğitimlerini en üst seviyelerde en iyi üniversitelerde tamamlamalarının kişisel gelişimleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Farklı kültürleri tanıma, anlama, dillerini pekiştirme, yaratıcılık ve özgüvenlerini geliştirmeleri için yurtdışında eğitim almayı kendilerine hedef koymalılar.

Bu noktada yurtdışına gitme amaçlarını gerçekleştirebilmek için öğrencilere, not ortalamalarını oldukça yüksek tutmalarını, yabancı dillerini geliştirmelerini, okullarında etkinliklere katılmalarını, kendilerini ayrıştıracak ilgi alanları geliştirmelerini, özellikle öğrenim görmeyi planladıkları konularda staj yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Ayrıca ilgili oldukları konularda bilgi ve deneyimlerini derinleştirmeleri, sivil toplum kuruluşlarında görev almaları, toplum için gönüllü çalışmalarda bulunmaları ve her zaman araştırmaya açık olmaları onlara avantaj sağlar diye düşünüyoruz. Tüm bunlarla birlikte yurtdışı eğitimi planlayanlar için yapılması gerekenler şöyle:

Öncelik uzmanlık alanı seçiminde

 • Öncelikle hangi alanda uzmanlaşmak istediklerine ve bu alanın gelecekte önem arz edecek iş imkanı sağlayacak alan olmasına dikkat edilmeli.
 • Gidilecek üniversitelerin seçilen alanlarda iyi olduğuna, dünya, bölge ve ülke sıralamasındaki yerine, hatta küresel üniversiteler sıralamasında yer alıp almadığına bakmak lazım.
 • Üniversite süresince sağladığı staj ve sonrasında iş imkanları, mezunlarıyla olan iletişim ağı incelenmeli.
 • Diğer üniversitelerle ve önemli şirketlerle işbirliklerinin ne durumda olduğu konusunda incelemeler yapılmalı.
 • Sunduğu eğitim dili, eğitim ve bilimsel araştırma kalitesi, yayımlanan makale sayısı, mezunlarının iş bulma oranı, uluslararası bilinirliği ve bünyesinde bulundurduğu ödül almış öğretim üyelerinin sayısı önemli.
 • Eğitim süresi, okul ücreti ve yaşam giderleri toplamı konusunda bilgi sahibi olmak gerekiyor.
 • Üniversitenin sunduğu laboratuvar, kütüphane, spor salonları, teknolojik altyapı gibi imkanlara bakmak unutulmamalı.
 • Şehir, lokasyon, yiyecek, ülke kültürü, coğrafya, iklim koşulları, yaşam standartları ve güvenlik durumuna bakılmalı.
 • Başvuru tarihlerine, okulun istediği belgelere, ön ödeme ve okul harcına, sağlık sigortası ve konaklama imkanlarına dikkat edilmeli.
 • Mesleki bilgilerini ve yabancı dil yeterliliğini gösteren uluslararası sınav sonuçlarına ve tarihlerine özen göstermek gerekiyor.
 • Gidilecek üniversitenin kabul ofisiyle sağlıklı ve düzenli iletişim kurmaya çalışılmalı.
 • Daha önce yurtdışında eğitim almış kişilerin deneyim ve önerilerinden yararlanmaya dikkat etmek oldukça önemli.

Burs tercihlerinde izlenecek yol haritası

Son yıllarda farklı ülkelerden eğitim kurumlarının birlik oluşturarak eğitim sistemlerini birbirlerine entegre etmeleri ve farklı ölçütlerde finansal destekle gençlere imkanlar sağlamaları, yurtdışında eğitim alma olanaklarını arttırdı. Bunun yanında ülkelerin, örgütlerin, kurumların, üniversite, vakıf, dernek ve şahısların sağladıkları birçok burs imkanı da gençlerin yurtdışında eğitim almalarına yardımcı oluyor.

Burs fırsatlarını değerlendirmek isteyen öğrencilere gidecekleri ülke ve üniversitelere göre, eğitim süresini ve maliyetlerini iyi araştırmalarını, bu işlemlere en az bir yıl önceden başlamalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca burs başvuru tarihlerine ve istenilen belgelere çok dikkat edilmeli. Bunların zamanında sunulması da son derece önemli. Ayrıca üniversiteler başarılı olanlara farklı burs imkanları sunabiliyorlar. Öğretim ve araştırma görevliliği gibi seçeneklerle birlikte sanatçı ve sporculara yönelik burslar da mevcut olduğu için bu imkanlardan da yararlanmak mümkün.

M. Yıldız GÜNAY – Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü

YAZAR HAKKINDA
Banu Doğanay