Yurtdışında Üniversite Okuyacağım, Diplomam Türkiye’de Geçerli Mi?

Yurtdışında Üniversite Okuyacağım, Diplomam Türkiye’de Geçerli Mi?

ÖSYM tarafından yurt dışında yükseköğrenim almak isteyen öğrenciler ile ilgili olarak YKS kılavuzunda yapılan resmi açıklamaya göre;

Yurtdışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler (Kılavuz sayfa 41)

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sayfasından yurt dışı eğitim ve yurtdışında alınan diplomaların denkliği konularındaki güncel duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları gerekmektedir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına özel yetenek sınavı sonuçlarına göre kayıt olan öğrencilerin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Bu açıklamaya göre, mezuniyet sonrası denklik işlemleri YÖK’e yapılacak bireysel başvurular ile yapılacaktır. Bu maddenin bağlı olduğu yönetmelik kaldırılmış olsa da, halen akademik üniversite listelerine göre (URAP, Leiden, QS, THE) dünyada açıklanan en iyi 500 üniversiteden alınan diplomaların otomatik olarak denkliği olduğu kanısı kabul görmektedir.

Öğrencinin yurt dışında kayıt yaptırmayı düşündüğü üniversite ve bölümün YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını YÖK’e sorgulatabilirsiniz, bunu yaparsanız da mezuniyet sonrası denklik için faydalı olacaktır. YÖK 2018’de “5” okul yerine “3” okul sorgulama hakkı getirdi. Başvuru formunu YÖK’ün sitesinde bulabilirsiniz.

Sormak istediğiniz okulun tanınıp tanınmadığını öğrenmek için Kurulumuz Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurup ve Kurulumuz tarafından onaylı okul tanıma belgesi almanız gerekmektedir. Bu konu ile ilgili işlem ücrete tabi olup, 1’den 3’e kadar okul hakkında bilgi almanın bedeli 50 TL’dir. İşlem ücretinin makbuzu/dekontunu tanıma dilekçenize iliştirip Kurulumuz Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına resmi olarak elden veya posta yolu ile verebilirsiniz. Elden başvurularda aynı gün içinde alabilirsiniz. Posta yolu ile posta işlem süreçlerinden dolayı kesin bir tarih verilmemektedir.

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı) – 06539 Bilkent / ANKARA

İlgili Hesap: YÖK Denklik Hesabı Ziraat Bankası Hesap Numarası: 5386419-5033

IBAN: TR130001002533053864195033

Yurt dışına gidecek her aday için mezuniyet sonrası diploma denklik işlemleri için faydalı olmakla beraber, özellikle yurt dışında başvuru yapılan kurumun akademi, enstitü vb isimli olması, üniversiteden farklı bir yapısının olması, eğitim süresinin farklı olması, bölümün Türkiye’de karşılığının olmaması durumlarında muhakkak bu tanıma talebinde bulunmanızda yarar var.

Kişisel sorularınız için YÖK Denklik Birimi iletişim adresi: denklik@yok.gov.tr

Yurtdışında üniversite denkliği ile ilgili bu içerikleri de mutlaka okuyun!

YAZAR HAKKINDA
Alara Keçeciler